Jejoo

Dans la même rubrique

« Si on ne change rien dans sa vie, et qu’on reproduise sans cesse la même routine, il ne faut pas s’étonner que rien de nouveau ne se produise. »

19/02/2020

Rotoroto lava ny fiainana. Toa mitady hitovy amin’ny masinina ny saina sy ny vatana satria izay natao omaly ihany no averina androany,

 Lire la suite...

«Une petite pensée positive le matin peut changer ta journée entière »

10/02/2020

Raha mbola miaina ety ambonin’ny tany dia tsy maintsy misy ny adin-tsaina. Arakaraky ny olona tsirairay sy ny zavatra iainany kosa no maha-saro-bahana ny olana na tsia.

 Lire la suite...

« Chaque être humain est auteur de sa propre santé » Bouddha

27/01/2020

Ny fahasalamana no isan’ny harena lehibe indrindra ho antsika olombelona. Rehefa tsy misy io fahasalamana io dia tsy misy fiany ny fiainana, lany avokoa izay nisasarana rehetra ary tsy misy risi-po te hanohy iaina tahaka ny olon-drehetra intsony.

 Lire la suite...

« N’oubliez jamais : Vous n’êtes pas nés pour plaire mais pour vivre une vie qui vous plait » Tyler Legder

15/01/2020

Noho ny hasiakan’ny fiarahamonina, noho ny tahotry ny tsy hisongadina, noho ny fitiavana te hamiratra miohatra amin’ny hafa dia betsaka ireo olona manova toetra, manao ny tsy fanao mba

 Lire la suite...

« Mieux vaut une conscience tranquille qu’une destinée prospère. J’aime mieux un bon sommeil qu’un bon lit. »

06/01/2020

Tsy hary ho voasaron’ny hafaliana entin’ny zavatra azo tsapain-tanana manamora fiainana ny hatao hoe hasambarana.

 Lire la suite...

« Cette année, ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent »

03/01/2020

Noho ny enjikenjika amin’ny andavan’andro dia maro no variana ka tsy mba mankafy ny fotoana iainana isan’andro. Maro tokoa no tsy mahatsapa loatra ny maha-zava-dehibe ny fahazoana tombon’andro fa repotry ny hazakazaka sy ny fitadiavana.

 Lire la suite...

« Puisque nous sommes vivants, choisissons la joie de vivre » Corinne Cosseron

02/01/2020

Tsymisymahavidynyainyisikarehetraizao, fa na nymarary na nysalamabetsynaninonaakory, dia tsyafa-mialaamin’nyalokynyfahafatesana. Irenyolonatiaanaosymaminaoireny, na ireompiady lava aminao,

 Lire la suite...

Citation

« Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et une raison de rester ». Dalai Lama

13/01/2020

Dradrainaisan’androny ho ela nioamin’ny fiarahana amin’ireo olona mamin’ny fonaony androm-piainanao fa aza avela handal ofoana ,sao hanenenana.

 

 

 Mila fitandremanaihanyanefaizany, hivadika ho fitiavan-tenaindraykatsyhiheverana an’ilayolon-tiana.  Mila tsaroanaisan’androfanytombonyamin’nyfanananaolonatiavinadiafahazoanafitiavanamalalakaavyaminy, tsymisyfanerena. Tandremosaolasatiaanaosymijanonanohonyfanerenaiainanyaoanatynyolonatianaosymanodidinaanao.Tsyazoadinoinafany hoe tiadiamamelamalalaka. Omeoelatraàrynyolon-tianaombahahafahanymandehaarakaizaytianyhametrahananytongony.Ampaniriofakamiorinatsaraavyaminaoanefaaoanatinymbahahatsiarovanyfanamamyazanyhitanyrehetra any ho any,  diambolahafaihanynyfitiavanaanananao ho azy. Aryamin’nyfotoanamanahiranasymafyindrindra, diahahatsiaroizyfamananaantonymanokanatsyhandaozanaanao, izaytsyhilànaohazavainaaminyakory. Mametrahafahatokisan-tenaamin’nyfitiavanaonyolonaakaikyanao.

 

 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo