Jejoo

Dans la même rubrique

“Tsy mahay mandehandeha ny virosy, isika no mitondra azy mandehandeha”

23/03/2020

Mikorontana avokoa ny saintsika manoloana ny fidiran’ilay aretina Coronavirus eto amintsika. Betsaka rahateo ireo vaovao manakorontana ka manosika ny sasany hanaotao foana manoloana izany : mifanosika miantsena,

 Lire la suite...

« S’habiller est un mode de vie » Yves Saint Laurent

18/03/2020

Tia lamaody isika vehivavy ny ankabeazina. Tsy mahagaga izany satria toetra voajanaharintsika mihitsy ny jejo. Mankafy mitafy, kiraro, ranomanitra, haingo isan-karazany satria mitondra

 Lire la suite...

Le ciel ne peut pas tout faire à lui seul. Aide-toi le premier. (Michel Jorg)

16/03/2020

Tombony lehibe ananan’ny olona mivavaka ny finoana fa manana an’Andriamanitra afaka mitahy sy mamonjy azy izy, ka afaka miankina aminy, raha tojo olana eo amin’ny fiainana.

 Lire la suite...

«Appeler les femmes « le sexe faible » est une diffamation ; c’est l’injustice de l’homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l’humanité, l’avenir appartient aux femmes » Ghandi

11/03/2020

Mbola maro ny lehilahy malagasy no manana fisainana manambany ny vehivavy na dia eo aza ny ezaka efa an-taonany maro hivoizana ny miralenta eto Madagasikara.

 Lire la suite...

« La plus belle courbe d’une femme est son sourire » Bob Marley

06/03/2020

Tsy azo tsaraina amin’ny bika aman’endriny na ny toetoetrany fotsiny ny vehivavy iray. Ny antony dia satria samy manana ny mahatsara azy ny tsirairay.

 Lire la suite...

« N’oubliez jamais : Vous n’êtes pas nés pour plaire mais pour vivre une vie qui vous plait » Tyler Legder

05/03/2020

Noho ny hasiakan’ny fiarahamonina, noho ny tahotry ny tsy hisongadina, noho ny fitiavana te hamiratra miohatra amin’ny hafa dia betsaka ireo olona manova toetra, manao ny tsy fanao mba

 Lire la suite...

« Ne laissez pas les gens négatifs voler votre joie. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez votre force »

04/03/2020

Hafaliana, io no isan’ny fahatsapana mampiiratra indrindra ny fiainana. Rehefa misy io hafaliana io ny fiainan-tokantrano, ny asa, ny any anaty manokana tsy miloaka any dia mizotra milamina

 Lire la suite...

Citation

« Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et une raison de rester ». Dalai Lama

13/01/2020

Dradrainaisan’androny ho ela nioamin’ny fiarahana amin’ireo olona mamin’ny fonaony androm-piainanao fa aza avela handal ofoana ,sao hanenenana.

 

 

 Mila fitandremanaihanyanefaizany, hivadika ho fitiavan-tenaindraykatsyhiheverana an’ilayolon-tiana.  Mila tsaroanaisan’androfanytombonyamin’nyfanananaolonatiavinadiafahazoanafitiavanamalalakaavyaminy, tsymisyfanerena. Tandremosaolasatiaanaosymijanonanohonyfanerenaiainanyaoanatynyolonatianaosymanodidinaanao.Tsyazoadinoinafany hoe tiadiamamelamalalaka. Omeoelatraàrynyolon-tianaombahahafahanymandehaarakaizaytianyhametrahananytongony.Ampaniriofakamiorinatsaraavyaminaoanefaaoanatinymbahahatsiarovanyfanamamyazanyhitanyrehetra any ho any,  diambolahafaihanynyfitiavanaanananao ho azy. Aryamin’nyfotoanamanahiranasymafyindrindra, diahahatsiaroizyfamananaantonymanokanatsyhandaozanaanao, izaytsyhilànaohazavainaaminyakory. Mametrahafahatokisan-tenaamin’nyfitiavanaonyolonaakaikyanao.

 

 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo