Jejoo

Dans la même rubrique

« Si on ne change rien dans sa vie, et qu’on reproduise sans cesse la même routine, il ne faut pas s’étonner que rien de nouveau ne se produise. »

19/02/2020

Rotoroto lava ny fiainana. Toa mitady hitovy amin’ny masinina ny saina sy ny vatana satria izay natao omaly ihany no averina androany,

 Lire la suite...

«Une petite pensée positive le matin peut changer ta journée entière »

10/02/2020

Raha mbola miaina ety ambonin’ny tany dia tsy maintsy misy ny adin-tsaina. Arakaraky ny olona tsirairay sy ny zavatra iainany kosa no maha-saro-bahana ny olana na tsia.

 Lire la suite...

« Chaque être humain est auteur de sa propre santé » Bouddha

27/01/2020

Ny fahasalamana no isan’ny harena lehibe indrindra ho antsika olombelona. Rehefa tsy misy io fahasalamana io dia tsy misy fiany ny fiainana, lany avokoa izay nisasarana rehetra ary tsy misy risi-po te hanohy iaina tahaka ny olon-drehetra intsony.

 Lire la suite...

« N’oubliez jamais : Vous n’êtes pas nés pour plaire mais pour vivre une vie qui vous plait » Tyler Legder

15/01/2020

Noho ny hasiakan’ny fiarahamonina, noho ny tahotry ny tsy hisongadina, noho ny fitiavana te hamiratra miohatra amin’ny hafa dia betsaka ireo olona manova toetra, manao ny tsy fanao mba

 Lire la suite...

« Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et une raison de rester ». Dalai Lama

13/01/2020

Dradrainaisan’androny ho ela nioamin’ny fiarahana amin’ireo olona mamin’ny fonaony androm-piainanao fa aza avela handal ofoana ,sao hanenenana.

 Lire la suite...

« Cette année, ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent »

03/01/2020

Noho ny enjikenjika amin’ny andavan’andro dia maro no variana ka tsy mba mankafy ny fotoana iainana isan’andro. Maro tokoa no tsy mahatsapa loatra ny maha-zava-dehibe ny fahazoana tombon’andro fa repotry ny hazakazaka sy ny fitadiavana.

 Lire la suite...

« Puisque nous sommes vivants, choisissons la joie de vivre » Corinne Cosseron

02/01/2020

Tsymisymahavidynyainyisikarehetraizao, fa na nymarary na nysalamabetsynaninonaakory, dia tsyafa-mialaamin’nyalokynyfahafatesana. Irenyolonatiaanaosymaminaoireny, na ireompiady lava aminao,

 Lire la suite...

Citation

« Mieux vaut une conscience tranquille qu’une destinée prospère. J’aime mieux un bon sommeil qu’un bon lit. »

06/01/2020

Tsy hary ho voasaron’ny hafaliana entin’ny zavatra azo tsapain-tanana manamora fiainana ny hatao hoe hasambarana.

 

 

Tsy voatery hanana trano be miezinezina na fiara raitra dia raitra vao azo atao hoe nahatanteraka nofinofy. Tsy midika akory izany hoe tsy tokony hanana tanjona avolenta, na faniriana ny hisondrotra ambony, fa kosa, fampahatsiahivana fa tsy voatery ho ny fisongadinana ara-materialy no maha-sambatra. Ny atao hoe olon-tsambatra mantsy, raha ny maha-olona sy ny toetra no jerena, dia ny olona tsy mba manana alahelo amin’ny hafa, tsy misy fanahiana ny hisy hanao ratsy, tsy misy eritreritra manenjika, manana saina tony sy milamina satria tsy nanao ratsy taman’olona, vao mipetraka eo ambony ondana ny loha dia resin-tory. Vidiana lafo izay filaminana “anaty” izay ary tsy mba hitoviana amin’ireo manana mihoatra amin’ny tokony izy : mitebiteby lava sao misy manafika, lany vola be hanakaramana mpiambina, vao maneno ny finday dia mivarahontsana sao mpandrahona, tsy mba sahy miantsena milamina fa mihazakaza-dava ndrao manintona ny mason’ny hafa, tsy mba manana “fiainana” fa arakaraky ny hiafenany no mampilamina azy.

 

 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo