Jejoo

Dans la même rubrique

Mandrafitra ny fitombenana sady manamafy ny fe

20/08/2019

Mba handaitra sy hisy vokany ny fampihetseham-batana hatao dia tsara ovaovaina foana ny karazany.

 Lire la suite...

Manamafy ny sandry ao an-trano

06/08/2019

Mba hanifinify sy ho mafimafy ny hoza-tsandry dia ilaina ny mikolo azy matetika. Ireto misy fihetsika azonao atao na dia ao an-trano ihany aza hanamafisana azy :

 Lire la suite...

Manala ny tavy manodidina ny valahana sy amin’ny sisin’ny lamosina

30/07/2019

Hanampy anao hanala ny tavy amin’ny valahana sy ny sisin’ny lamosina ireto fampihetseham-batana manaraka ireto. Mila haltères izy ireo. Soloy tavoahangy feno rano fotsiny raha toa ka tsy manana izany ianao.

 Lire la suite...

Manamafy ny fitombenana

23/07/2019

Anisan’ny faritra mamoaka tsara ny toe-batana na ny bika maha vehivavy ny fitombenana ka tsara koloina sy hamafisina matetika izy io. Hanampy anao handrafitra io faritra io ireto fampihetseham-batana manaraka ireto :

 Lire la suite...

Fihetsika tsotra ao an-trano, manafisaka ny kibo

16/07/2019

Ireto fampihetseham-batana ireto atao raha te-hanala kibo. Ny tombon’izy ireo dia azonao atao tsara izy ireo na dia ao an-trano ihany aza :

 Lire la suite...

Manala ny tavy amin’ny kibo sy ny andilana

09/07/2019

Azonao atao tsara tokoa ny manala ny tavy manodidina valahana sy ny andilana amin’ny alalan’ireto fampihetseham-batana manaraka ireto. Mila “baton” na hazo lavalava fotsiny rehefa hanao azy. Averina in-15 avy ireo fihetsika atao isaky ny lafy dia manao andiany 3 amin’izany.

 Lire la suite...

Fitombenana mirafitra tsara…araho ireto

02/07/2019

Raha maniry handrafitra ny fitombenana ho boribory tsara sy ho avoavo dia ireto misy fihetsika azonao atao na dia ao an-trano ihany aza.

 Lire la suite...

Forme

Gym 10 minitra isan’andro ho an’ny tarehy dia tsy misy kentrona

13/08/2019

Mba hanemorana ny fipoiran’ny kentrona amin’ny tarehy dia tsara ampanaovina “gym” koa ny tarehy. 10 minitra isan’andro ihany no ilainao hanaovana izany :

 

 

 

Mila mijoro manoloana fitaratra rehefa hanao ireto « gym » ho an’ny tarehy ireto. Mijoro mahitsy tsara dia miaina milamina tsara. Atao miadana avokoa ireo fihetsika rehetra dia averina in-5 avokoa.

Manamafy ny tenda : Mijery any ambony toy ny hijery ny tafo. Somary alefa mankany aoriana ny soroka. Akarina ny saoka mba ho heno mihinjitra ny tenda kanefa tsy tokony hiforitra be ny hatoka. Tazonina hahitsy koa ny lamosina. 

Sokafana miadana ny vava dia akatona avy eo. Apetraho eo ambanin’ny soroka ny tanana mba hahatsapanao ny hozatra mihenjana rehefa manao ilay fihetsika.

 

Manatsotra ny handrina : Ampidino moramora ny volomaso fa aza ampifanakaikezina kosa. Somary akipy toy ny tsy mahita alavitra ny maso rehefa hanao azy ity amin’izay mora ny mampidina azy. Akipy ny maso avy eo fa kendrena tsy hisy hikentrona mihitsy ny handrina na kely aza. Apetrao eo amin’ny fanambonin’ny handrina ny tanana raha ilaina. Akarina ny volomaso avy eo. Tokony ho kendrena tsy hiforitra hatrany ny handrina.

 

Manamafy ny hozatry ny tarehy rehetra : manonona litera indray eto :

Manonono hoe : A sady mihomehy : sokafana be ny vava sady manonona A dia mitsiky miadana mba hanokafana ny vava ho lehibe kokoa. Arahina amin’ny tanana izay fihetsika izay mba tsy hisy hiforitra eo amin’ny takolaka. Akatona moramora ny vava avy eo.

Manonona ny E miaraka amin’ny oroka : Tazonina amin’ny tanana roa ny tarehy dia manonona ilay litera E sady aroso be toy ny handeha hanoroka ny molotra. Ajanona rehefa mitady hikentrona ny manodidina ny molotra. Tazonina tsara ny takolaka mba hanohitra ilay fihetsika.

Manonona ny I sady mitsiky : Tazonina amin’ny tanana roa ihany ny tarehy eto sady atao mahitsy tsara ny lamosina. Atao mitsiky mian-dalana ny molotra rehefa hanonona I. Tsy sokafana ny vava. Kendreo tsy hisy kentrona hipoitra amin’ny andaniny roa amin’ny orona.

Manonoa ny O sady manao toy ny gaga : Tazonina amin’ny tanana roa hatrany ny takolaka. Sokafana be ny vava sady manonona O no atao mifanakaiky araka izay tratra ny molotra no aroso manoloana koa.

Manonona ny U sady manao toy ny tezitra : Somary ahemotra mankany aoriana ny loha eto mba somary hisintona ny tenda. Akarina moramora ny saoka, toy ny hidongy ireny rehefa manonona ilay litera. Toy ny U mivadika no ataon’ny vava ka ny molotra ambony no tokony handroso sady tsy miforitra.

 

Lilou

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo