Jejoo

Dans la même rubrique

« Nous sommes nos choix » (Jean-Paul Sartre)

17/06/2019

Matetika no mora dia mora amintsika ny manome tsiny olona, rehefa misy zavatra tsy mandeha amin’izay laoniny amin’ny fiainanantsika.

 Lire la suite...

« Une belle femme plait aux yeux, une bonne femme plait au cœur ; l’une est un bijou, l’autre un trésor » Napoléon Bonaparte

13/06/2019

Mitana anjara toerana lehibe isika vehivavy amin’ny fiainana andavan’andro, na eo anivon’ny firenena, na fiaraha-monina na ankohonana. Isika no maodelin’ny hafa amin’ny fitondra-tena, fomba fijery, na fomba fianjaika aza…satria Reny isika ary na ireo zanantsika lahy aza dia manaja sy manankina ny fiainany amintsika.

 Lire la suite...

Il n'y a pas de raccourcis à la guérison, seul le temps peut panser tes blessures.

12/06/2019

Mizara ho roa karazana ny olona manoloana ny alahelo sy ny ratram-po. Ny sokajy voalohany dia ilay mitomany ela, mandinika ny fahavoazana mahazo azy, ary variana mametraka ny fanontaniana hoe : nahoana ?!

 Lire la suite...

«Ne laisse pas la tristesse du passé ou la crainte de l’avenir te voler le bonheur du présent »

07/06/2019

Raha mbola olombelona nofo sy ra dia efa samy nandalo sedra tamin’ny fiainany. Misy ny sedra tena mandrafitra ny maha-olona ary misy ny sedra miendrika kapoka mba hihatsarana kokoa sy hanatsarana kokoa ny fiainana any aoriana.

 Lire la suite...

« Le temps est le médecin de la douleur et des querelles »

06/06/2019

Manasitrana ny zava-drehetra hono ny fotoana. Indraindray tokoa mantsy, amin’ny maha-olombelona dia mitroatra ny fo, mahateny teny tsy voahevitra ny vava ka mampikorontana mihitsy ny fifandraisana amin’ny hafa.

 Lire la suite...

« Si tu traverses l’enfer, continue ! » - Winston Churchil

04/06/2019

Tsy misy fotoana mahakivy toy ny fandalovana sedra mafy dia mafy, eo amin’ny fiainana ! Raha ny fo fotsiny no henoina amin’ireny fotoana ireny, dia mitanondrika eo ! Saingy eritrereto ange ity e : afo miredareda be no eo amin’ny andaniny roa amin’ny lalana alehanao.

 Lire la suite...

"Vous êtes nés avec des ailes alors pourquoi choisir de ramper ?" Rumi

03/06/2019

Ny olona rehetra, na iza izy na iza, dia samy nomena fanomezam-pahasoavana manokana daholo.

 Lire la suite...

Citation

Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser (Walter Bagehot)

11/06/2019

Malaza ho ory hava-manana isika Malagasy, ka tsy vitsy mihitsy ireo te hanapempo, raha vao mikasa ny hanatratra tanjona iray ianao. Tsy tian’izy ireny ny hahatafita anao ho lasa lavitra noho izy.

 

 

 Matetika mihitsy aza no heveriny fa tsy manana ny herin-tsaina, ny herim-batana, ny vola, ny fotoana… hanatrarana ilay tanjona ianao ary efa miandry fotsiny ilay andro hahakivy anao ireo tsy tia, mba hihomehezana, handatsana sy hanesoana. Rehefa tojo ny tranga toy izany indrindra anefa no tokony hitafy fikirizana. Ataovy fanamby ho anao mihitsy ny manatanteraka ireny zavatra heverin’ny olona fa tsy ho vitanao ireny. Aza mora kivy, milofosa foana, miezaha mafy, araka izay tratra, fa izay tsy manao ihany no tsy mahavita. Na mafy sy sarotra tahaka ny inona aza ny sedra tsy maintsy lalovanao, dia misikina herim-po sy herin-tsaina, fa ny valisoa isan’ny lehibe indrindra azonao avy eo, dia ny maatsapa fa mahavita izay noheverin’ny olona fa tsy ho vitanao ianao. Hametraka anao amin’ny toerana tokony hisy anao sy hanaja anao kokoa ireo olona tsy natoky anao taloha, raha toa ianao ka mampiseho amin’izy ireo fa mahasahy ary mahavita. Fahafaham-po tsy misy toa izany !

 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo