Jejoo

Dans la même rubrique

Fa maninona aho no tsy misy mpitia?

25/03/2019

Misy milaza fa iria-mahaory ny olon-tiana. Indraindray tokoa manko, toa mankaleo ihany izy ireny, indrindra rehefa miady lava izay, saingy ireo tokan-tena, tsy mba manana olon-tiana kosa, dia mahatsiaro tena ho very hevitra sy mijaly, indrindra ireo izay mbola tsy niaraka tamin’olona hatrizay niainany.

 Lire la suite...

Ahoana no hifehezana ny hasarotam-piaro ?

18/03/2019

Raha ny tena marina, dia sady tsy tsara no tsy ratsy ny hasarota-piaro. Ny mety ho zava-bitan'ny olona iray saro-piaro tafahoatra, no mety ho ratsy, fa tsy ilay fihetseham-po akory.

 Lire la suite...

Mpifankatia mifanaja : ahoana marina izany ?

15/03/2019

Hoy i Om-Gui any anatin'ny asa-sorany iray hoe : manaja vao mitia. Misy fahamarinany izany, satria raha ny fanadihadiana natao tany Frantsa tany dia isan'ny antony faharoa mahatonga ny fisaraham-panambadiana ny tsy fahaizana mifanaja !

 Lire la suite...

Ahoana no hiatrehana ny homamiadana mahazo ny olon-tiana ?

11/03/2019

Toa latsaham-baratra foana rehefa mahare fa tratran’ny homamiadana ny olon-tiana. Tsy maintsy mitraka anefa, satria sady mitsabo no mila manohana azy ara-tsaina ihany koa. Inona no tena ilainy ? Toy ny ahoana ny toe-tsaina entina miatrika izany sedra lehibe ?

 Lire la suite...

Vehivavy tsy maharitra mitia… Fa maninona ?

04/03/2019

Misy amintsika vehivavy no tsy mba mety maharitra amin’olona anankiray, fa miova lehilahy hiarahana foana.

 Lire la suite...

Lehilahy be revy, atao ahoana ?

25/02/2019

Misy lehilahy tsy azo raràna mihitsy amin’io fitiavana revy io, fa izay tiany ihany no ataony. Ny olana dia tena manelingelina ny tokantrano izany ary mety hitarika hatrany amin’ny fisaraham-panambadiana mihitsy aza.Inona ary no atao ?

 Lire la suite...

Na tena tia aza, tsy azo atao ireto …

22/02/2019

Rehefa tia ny vehivavy dia mahavita mahafoy ny hasambarany mihitsy, mba hahasambatra ny olon-tiany.

 Lire la suite...

Love

Toetra 3 tsy maintsy ovaina mba hampaharitra ny fitiavana

07/01/2019

Tsy misy fiarahana azo antoka 100% fa tena tsy ho rava mihitsy, saingy azo atao ny mampaharitra azy.

 


 Mila finiavana izany, izay tokony handeha ho azy anefa, raha toa ka tena mifankatia. Misy toetra sy fomba sasany mantsy mamparefo ny fitiavana. Isan’izany ireto 3 ireto, izay azo ahitsy, raha tiana ny hiarahana faran’izay ela indrindra amin’ilay olon-tiana.

 
1° Ny fieritreretana fa natao hameno ny banga ilay olon-tiana
Andraikitra be loatra apetraka eo an-tsoroky ny olon-tiana ny fianteherana aminy hameno izay tsy ampy ao aminao.
Midika mantsy izany fa tsy afaka ny mahasambatra ny tenanao ianao, fa mila ilay olon-tiana vao sambatra. Io fiankinan-doha ara-pitiavana io anefa dia mitarika anao hitaky zavatra betsaka loatra amin’ilay olon-tiana. Handreraka azy izany, hankaleo azy ihany koa, ka hiafara amin’ny fisarahana. Ny tokony ho izy dia izao : tsy ankinina amin’olona ny hasambaran’ny tena, satria tsy misy na iza na iza afaka ny tena hahasambatra anao, afa-tsy ny tenanao ihany. 


2° Ny zavatra hafa rehetra no loha-laharana, mandefitra ny olon-tiana
Raha toa ka ambony kokoa aminao ny asanao, ny fianakavianao, ny namanao… noho ilay olon-tianao, dia misy zavatra tsy mandeha ao izay. Indraindray, noho ny antony tsy azo anoharana dia tsy maintsy ampandeferina ilay olon-tiana, saingy raha izany foana mihitsy no fomba itondranao azy dia mila manontany tena ihany hoe : tena tianao ve izy. Angamba koa, misy antony ao, mahatonga anao hidify sy handositra azy, ka mila vahana izany olana izany. Raha toa mantsy ka mitarazoka loatra io fomba fifampitondranareo io dia hitady olona miraharaha azy kokoa ilay olon-tianao. Rehefa mahatsapa fitiavana avy any izy dia handao anao. 


3° Ny fitsaràna ilay olon-tiana sy ny fiezahana hanova azy
Amin’ny ankapobeny, ny olona iray tsy mahavita manaiky ny olon-tiany amin’ny maha-izy azy dia mihevitra fa ho afaka manova tsikelikely io olona iarahany io. Ilay olon-tiana ezahina ovaina indray dia manantena fa rehefa leo ilay mikasa hanova, dia mitsahatra ihany ny farany. Araka izany, tsy misy fifanarahana mipetraka eo amin’ny olon-droa tahaka izany, fa samy manenjana daholo ary samy te ho tompon’ny teny farany. Lasa fifaninana ny fiarahana, ka samy miezaka mandresy avy. Ny tena mety, raha tsy zaka ny toetran’ilay olon-tiana, dia iresahana mazava izy, anontaniana raha vonon-kiova, na tsia. Raha tsy te hiova izy, dia na manaiky azy amin’ilay maha-izy azy iny ianao, na aleo misaraka.

Fytia

 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo