Jejoo

Dans la même rubrique

Raha tsy miverina mandritra ny 20 andro ve ny fadimbolana dia mety ho bevohoka ?

09/01/2019

Tsy dia tena mazava tsara ny fanontanianao fa mety hanana dika anankiroa. Ny mety ho dikany voalohany dia hoe : efa tara 20 andro ny fadimbolana, mbola tsy niverina. Mety ho fambarana vohoka tokoa izany, nefa koa mety ho fikorontanan’ny tsiry mpanentana ihany koa no mahatonga ny fahataran’ny fotoana.

 Lire la suite...

Nampirafy ahy foana ny vadiko nandritra ny taona maro.

26/12/2018

Efa nitalaho taminy aho mba hanajanonany izany, fa tsy nety izy. Efa norahonako hisarahana koa izy, nefa tsy nampiova azy kely akory izany. Amin'izao, nahita lehilahy tia ahy aho ary miaraka izahay, efa roa volana izao. Manam-bady izy, fa tsy mampaninona ahy, satria mitondra tsiky amin'ny fiainako. Diso ve aho ?

 Lire la suite...

Manana olon-tiana aho, izay tiako sady tsy foiko, nefa izahay miady foana.

21/12/2018

Mahatsiaro mijaly aho miaraka aminy, nefa tsy te hisaraka aminy koa. Izy rahateo tsy mahafoy ahy. Inona no ataoko mba tsy hijaliako intsony miaraka aminy ?

 Lire la suite...

Lasa fahazarana fotsiny sisa ny tokantrano ho an’ny vadiko, ka lasa voasarika niaraka tamin’olon-kafa aho. Inona no ataoko hamerenana ny fiainanay taloha ?

13/12/2018

Ny antony voalohany mahatonga ny fakam-panahy dia ny tsy fahampian’ny serasera eo amin’ny mpivady. Ny fahatsapana ny banga eo aminareo no nandrisika anao hanaiky ilay olona iray. Ilaina ny mifampiresaka mazava, amim-pahatsorana sy amin’ny fo tony.

 Lire la suite...

Masiaka loatra ny vadiko rehefa mibedy ny zanakay.

05/12/2018

Indraindray aza, zavatra tsy misy dikany dia mampitabataba azy, na tsy amelany ny ankizy hivoaka ny trano.

 Lire la suite...

5 taona lasa izay, niaraka tamin’olona aho. Efa nisaraka izahay ary efa samy manambady, nefa tsy mety adinoko izy. Ampio aho.

30/11/2018

Rariny loatra raha tsy adino ary tsy ho adino mandrakizay ny olona nifampizara fitiavana tamin’ny tena.

 Lire la suite...

Vehivavy aho ary mbola mianatra.

26/11/2018

Misy lehilahy izay any, tiako izy, efa roa taona izay, nefa ny fisiako aza mety tsy fantany akory .

 Lire la suite...

Conseils

Efa-taona izay no niarahako tamin’ny olon-tiako.

08/11/2018

Tratrako nampirafy ahy anefa izy, tamin’ny alalan’ny “message” tao anaty Facebook. Taty aorian’izay dia lasa tsy nahatsapa intsony aho, na tia ahy izy na tsia. Izaho anefa tsy mahafoy azy ary ny mamany koa tia ahy. Inona no ataoko ?

 

Mbola maratra be ny fonao, noho ilay fampirafesana nataony, hany ka lasa tsy matoky azy sy ny fitiavany intsony ianao. Ny mety indrindra aminareo dia ny mifampiresaka momba io fampirafesana nataony io. Asa raha nanapa-kevitra ny hisaraka tamin’ilay vehivavy izy, na tsia ; raha efa nifona taminao izy, na tsia… Ny hametrahana ny fepetra rehetra hitohizan’ny fiarahanareo mihitsy no ilàna io fifampiresahana io. Amin’izay fotoana izay koa no ahafahanao mamela heloka azy, izay fiantombohan’ny famerenenao tsikelikely ny fitokisanao aminy. Raha mbola tsy nisy izay fifampiresahana izay dia tena tokony atao.

 

Efa roa taona niarahana izaho sy ny sipako. Tato ho ato anefa dia lasa tsy miraharaha ahy intsony izy, ka nahatonga ahy nampirafy azy. Te hisaraka amin’ilay voalohany aho, nefa sady tsy mahafoy azy ihany. Ilay faharoa koa mangataka ny hisarahanay, satria fantany fa efa misy olona miaraka amiko. Tsy hitako izay atao.

Mila mandinika tsara ianao ny amin’izay karazana vehivavy mety aminao. Aza faly manao mamy ny atsy, fy ny eroa, fa diniho tsara ny ao anatinao. Eritrereto mihitsy hoe : vehivavy manana endrika ivelany toy ny ahoana, manana toetra toy ny ahoana, manana tanjona toy ny ahoana… no heverinao fa mahasambatra anao eo amin’ny fiainana ary mendrika ny fitiavanao. Rehefa fantarao tsara izany dia diniho indray izy roa vavy. Fantaro hoe : iza amin’izy ireo no mifandraika indrindra amin’izay tadiavinao. Izay safidiana.

 

Mbola mpianatra aho ary tia lehilahy anankiray ao am-pianaranay. Inona no ataoko mba hanadinoako azy ?

Marina tokoa fa tsy mora ny mamafa ao am-po sy ao an-tsaina ny olona tiana, nefa mbola mifankahita amin’ny tena isan’andro. Rehefa mazava tsara ao an-tsainao anefa ireo antony tokony hanadinoanao azy, dia efa misy dingana anankiray vitanao, manamora kokoa ny fanadinoanao azy. Angony ireo antony ireo dia afantsiho tsara ao an-tsainao. Rehefa averimberinao matetika ao an-tsainao ireo dia ho resy lahatra kokoa ianao fa mila manadino azy. Mila manana finiavana be koa anefa ianao tsy hieritreritra azy intsony. Fomban’ny tanora mantsy, ohatra, ilay mamorona nofinofy ao an-tsaina, rehefa misy lehilahy tiana. Ialao lavitra iny ary ahodino haingana ny saina. Hanampy anao amin’izany ny famenoana ny fotoana, amin’ny fanaovana zavatra betsaka : manao “cours”, mamaky boky, miditra fikambanana masina any am-piangonana, miala voly miaraka aminy namana sy ny fianakaviana…

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo