Jejoo

Dans la même rubrique

Tsy maintsy ny lehilahy foana ve no mangataka firaisana ara-nofo voalohany sa mba afaka mangataka koa ny vehivavy rehefa mba te… ?

16/03/2018

Mitovy zo tanteraka ny lehilahy sy ny vehivavy ao anatin’ny fiarahana. Mitovy zo tanteraka ihany koa, araka izany, eo amin’ny lafiny fananahana. Azon’ny vehivavy atao tsara ny milaza ny filàny amin’ny olon-tiany na ny vadiny. Tokony atao mihitsy aza izany ary misy lehilahy sasany tena miandry izany mihitsy. Porofom-pitiavana ihany koa mantsy ny fampahafantaran’ny vehivavy amin’ny olona miaraka aminy fa manana faniriana azy izy.

 Lire la suite...

« Nous sommes nos choix » (Jean-Paul Sartre)

15/03/2018

Matetika no mora dia mora amintsika ny manome tsiny olona, rehefa misy zavatra tsy mandeha amin’izay laoniny amin’ny fiainanantsika.

 Lire la suite...

Vehivavy 20 taona aho, niaraka tamina lehilahy 18 taona, fa nisaraka izahay.

12/03/2018

Tamin’izay, niteny taminy aho fa raha tsy zakako ilay fisarahana dia milaza aminy aho. Herinandro taty aoriana, niteny taminy aho fa tsy zakako ilay izy, nefa tsy nety niverina izy. Raha tsy miraharaha be azy toy izany, hono aho, dia mety hitady ahy ihany angamba izy. Inona no tokony ataoko ?

 Lire la suite...

Miara-mipetraka amin’ny olon-tiako aho fa mbola tsy vita na inona na inona izahay.

05/03/2018

Hitako ho niova be izy, satria zara sisa raha manambitamby sy mba manao teny mamy. Rehefa manontany azy ny anton’izany fiovana izany aho dia tezitra be izy. Mbola tia ahy ve izy ?

 Lire la suite...

Herintaona sy tapany no niarahako tamin’ilay olon-tiako.

01/03/2018

Nety be ny fiarahana tany am-boalohany, fa avy eo izahay nifanalavitra toerana, dia lasa niova be izy.

 Lire la suite...

Vehivavy 32 taona aho, manan-janaka lahikely anankiray, 5 taona.

27/02/2018

Nisarahan'ny vadiko aho, efa herintaona izao. Mbola tsy miaraka amin’olona foana anefa aho satria mbola tiako izy. Ahoana ny fomba hanadinoako azy ?

 Lire la suite...

Miady lava izaho sy ny olon-tiako. Leo be aho, ka te hisaraka aminy. Izaho anefa mbola tia azy. Hisarahako ve izy, sa inona no hevitra ?

26/02/2018

Ny fanapahan-kevitra ny hisaraka aminy, na tsia, dia miankina aminao irery ihany, satria ianao no miaina azy ary ianao koa no mahalala ny fetra zakanao.

 Lire la suite...

Conseils

Fahotana ve ny manao sipa, na miaraka amin'olona mialohan'ny mariazy, raha fiarahana tsy misy firaisana ara-nofo fa mifanoroka fotsiny, ohatra ?

13/03/2018

Tsy fahotana mihitsy ny miaraka amin’olona, na manao sipa, na manana olo,n-tiana, arakarak’izay iantsoana azy.

Tsotra ny antony : ahoana moa no ahafahana mamantatra olona iray sy mifankahazatra aminy, ary mitia azy vokatr’izay fahafantarana azy sy izay fifankahazarana aminy izay, raha toa ka tsy efa nifanerasera taminy aloha ? Ahoana no hahafahana manambady olona tsy fantatra amin’ny antsipirihany araka izay azo atao ? Ny fiarahana, na ny fifamofoana koa angaha no mahalaza azy, no hany fomba hahafantarana kokoa ny olona iray ka hahafahana mitia azy amin’ny tena maha-izy azy ary hahafahana manapa-kevitra avy eo, na mendrika ny ho vadinao izy, na tsia

Vehivavy 17 taona aho. Niaraka tamin’ny lehilahy anankiray efa nandritra ny 5 volana aho vao nahafantatra fa efa manambady izy. Nolazainy fan oho ny fitiavany ahy no antony nanafenany ny marina. Nanapa-kevitra ny hisaraka taminy aho, saingy amin’izao izy dia miangavy ny hifamerenanay indray. Inona no tokony ataoko ?

Matoa ianao nisaraka taminy, rehefa nahalala fa manambady izy, dia satria fantatrao fa tsy mety ny miaraka amin’olona efa manambady. Raha kristianina ianao dia fahotana eo anatrehan’Andriamanitra izany. Tsy vitan’izany fa misy lalàna velona manasazy ny mpanitsakitsa-bady sy ny mpangala-badin’olona eto Madagasikara. Efa nanapa-kevitra ny hisaraka taminy ianao, dia aza miverina amin’izay fanapahan-kevitra tsara efa noraisinao izay intsony. Raha mbola misisika aminao izy dia valio hentitra tsara, fa zava-dratsy ny mampirafy sy ny mangala-badin’olona. Tokony ho menatra izy, raha ianao azo lazaina ho mbola ankizy aza dia mahatsapa izany

Vehivavy aho. Izay lehilahy tiako rehetra dia, na tsy tia ahy, na efa miaraka amin’olona. Amin’izao indray, misy lehilahy tiako, izay indraindray mijery ahy, indraindray tsy miraharaha ahy. Tiako ho fantatra hoe : mba tia ahy ihany ve izy ?

Tsy azonao vinaniana amin’ny topimasony fotsiny ny mety ho fihetseham-pony. Mila miresaka aminy ianao, raha tena tianao hazava aminao ny ao am-pony. Mety sadaikatra angamba ianao raha avy hatrany dia hiresaka aminy, ka andramo aloha ny mitsiky aminy, rehefa ilay tsikaritrao fa mijery anao iny izy. Tokony hanintona azy ny tsikinao ary hamaly izany amin’ny tsiky koa izy, raha mahaliana azy ianao. Mety handrisika azy hanatona anao koa aza izany, saingy raha saro-kenatra izy dia ampio kely indray ny fanatonana azy. Andramo arahabaina indray izy, rehefa mifanena ianareo, sady itsikio hatrany. Raha mbola tsy manao dingana manatona anao izy, aorian’izany dingana efa nataonao izany, dia mety tsy liana manokana aminao izany.

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo