Jejoo

Dans la même rubrique

Vehivavy aho, manan-janaka 2 vavy.

18/06/2018

Tsy mbola niasa mihitsy ny vadiko tao anatin’ny 8 taona nivadianay, fa izany lefitro ihany. Ny tsy zakako dia mampirafy izy sady ilay vehivavy, izay efa sipany taloha, dia mahay vava amiko. Inona no tokony ataoko fa izaho tsy te hisaraka aminy ?

 Lire la suite...

Manana olon-tiana aho, efa 4 taona niarahana izahay ary mampirafy ahy izy amin’izao.

12/06/2018

Efa io vehivavy io anefa no saika nampisaraka anay tamin’ny volana novambra, dia izao mbola niverenany izao indray.

 Lire la suite...

Maninona aho no lasa saro-piaro be amin’ny sipako ? Mifanalavitra mantsy izahay ary tsy ho afaka ny hihaona raha tsy amin’ny volana septambra, satria aho aty ambanivohitra.

08/06/2018

Antony tokana lehibe no mahatonga ny olona iray ho saro-piaro : ny tsy fahatokisana. Ny tsy fahatokisan-tena no voalohany, satria mety manahy ianao fa any amin’izay toerana misy an’ilay olon-tianao any, dia mety hahita tsaratsara kokoa noho ianao izy.

 Lire la suite...

Inona no sakafo mahangeza vetivety fa tena kely loatra aho ka mba te hitombo haingana ? Sady ny tena mampalahelo ahy dia kianin’ny olon-tiako foana aho amin’ny hakeliko ary asainy manao “régime”.

07/06/2018

Voalohany indrindra, ny olona tena tia anao dia mitia anao amin’ny maha-ianao anao. Na kely ianao na ngeza, rehefa izay ianao dia tiany amin’izay. Matoa izy mampanao “régime” anao dia satria tsy io ianao izany no tena tiany fa ilay heveriny fa ho ianao, rehefa “amboariny” araka izay hitiavany anao.

 Lire la suite...

Firy taona vao mahazo manao sipa ?

06/06/2018

Tsy misy taona manokana tokony hanaovana sipa, satria tsy misy lalàna na fitsipika mamaritra izany.

 Lire la suite...

Lehilahy 32 taona aho, manambady vehivavy 26 taona, efa ho roa taona izao.

01/06/2018

Ny olanay dia tsy mety manao na inona na inona io vadiko io. Manana tsena “grossiste” anankiroa izahay, ka ny iray, izaho no mitazona azy.

 Lire la suite...

Landy no anarako, nefa nantsoin’ny vadiko aho hoe : Patty.

31/05/2018

Tsy misy an’izany Patty izany ao amin’ny fianakavianay, tsy misy namanay manana an’izany anarana izany koa, fa mpiara-miasa aminy no fantatro ho misy manana anarana hoe : Patricia.

 Lire la suite...

Conseils

Fahotana ve ny manao sipa, na miaraka amin'olona mialohan'ny mariazy, raha fiarahana tsy misy firaisana ara-nofo fa mifanoroka fotsiny, ohatra ?

13/03/2018

Tsy fahotana mihitsy ny miaraka amin’olona, na manao sipa, na manana olo,n-tiana, arakarak’izay iantsoana azy.

Tsotra ny antony : ahoana moa no ahafahana mamantatra olona iray sy mifankahazatra aminy, ary mitia azy vokatr’izay fahafantarana azy sy izay fifankahazarana aminy izay, raha toa ka tsy efa nifanerasera taminy aloha ? Ahoana no hahafahana manambady olona tsy fantatra amin’ny antsipirihany araka izay azo atao ? Ny fiarahana, na ny fifamofoana koa angaha no mahalaza azy, no hany fomba hahafantarana kokoa ny olona iray ka hahafahana mitia azy amin’ny tena maha-izy azy ary hahafahana manapa-kevitra avy eo, na mendrika ny ho vadinao izy, na tsia

Vehivavy 17 taona aho. Niaraka tamin’ny lehilahy anankiray efa nandritra ny 5 volana aho vao nahafantatra fa efa manambady izy. Nolazainy fan oho ny fitiavany ahy no antony nanafenany ny marina. Nanapa-kevitra ny hisaraka taminy aho, saingy amin’izao izy dia miangavy ny hifamerenanay indray. Inona no tokony ataoko ?

Matoa ianao nisaraka taminy, rehefa nahalala fa manambady izy, dia satria fantatrao fa tsy mety ny miaraka amin’olona efa manambady. Raha kristianina ianao dia fahotana eo anatrehan’Andriamanitra izany. Tsy vitan’izany fa misy lalàna velona manasazy ny mpanitsakitsa-bady sy ny mpangala-badin’olona eto Madagasikara. Efa nanapa-kevitra ny hisaraka taminy ianao, dia aza miverina amin’izay fanapahan-kevitra tsara efa noraisinao izay intsony. Raha mbola misisika aminao izy dia valio hentitra tsara, fa zava-dratsy ny mampirafy sy ny mangala-badin’olona. Tokony ho menatra izy, raha ianao azo lazaina ho mbola ankizy aza dia mahatsapa izany

Vehivavy aho. Izay lehilahy tiako rehetra dia, na tsy tia ahy, na efa miaraka amin’olona. Amin’izao indray, misy lehilahy tiako, izay indraindray mijery ahy, indraindray tsy miraharaha ahy. Tiako ho fantatra hoe : mba tia ahy ihany ve izy ?

Tsy azonao vinaniana amin’ny topimasony fotsiny ny mety ho fihetseham-pony. Mila miresaka aminy ianao, raha tena tianao hazava aminao ny ao am-pony. Mety sadaikatra angamba ianao raha avy hatrany dia hiresaka aminy, ka andramo aloha ny mitsiky aminy, rehefa ilay tsikaritrao fa mijery anao iny izy. Tokony hanintona azy ny tsikinao ary hamaly izany amin’ny tsiky koa izy, raha mahaliana azy ianao. Mety handrisika azy hanatona anao koa aza izany, saingy raha saro-kenatra izy dia ampio kely indray ny fanatonana azy. Andramo arahabaina indray izy, rehefa mifanena ianareo, sady itsikio hatrany. Raha mbola tsy manao dingana manatona anao izy, aorian’izany dingana efa nataonao izany, dia mety tsy liana manokana aminao izany.

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo